Delna škoda

V primeru poškodovanja stvari se škoda obračuna po stroških materiala in popravila (v času nastanka zavarovalnega primera). Od te vrednosti se odšteje amortizirana vrednost in vrednost ostankov.

 

Totalna škoda

V primeru uničenja zavarovane stvari se škoda obračuna po zavarovalni vrednosti stvari ob nastanku zavarovalnega primera.

 

Stvar je uničena, če stroški popravila dosežejo zavarovalno vrednost, zmanjšano za vrednost ostankov.

 

K škodi se prištejejo nujni stroški za čiščenje kraja škode, rušenje poškodovanih in neuporabnih delov in stroški odvoza ruševin in ogorin. Najvišja obveznost zavarovalnice za kritje teh stroškov je v zavarovalni pogodbi običajno opredeljena v določenem odstotku od zavarovalne vsote.

Pomembne povezave