Nezgoda v tujini  

Od 01.05.2004 (polnopravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji) veljajo določbe V.a poglavja ZOZP-UPB2, Ur.l. RS, št. 110/2006 in s tem 4. direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki ureja varstvo obiskovalcev.

 

Državljan Republike Slovenije kot oškodovanec lahko zahtevek za povrnitev škode, ki jo je utrpel v prometni nesreči v državi članici sistema zelene karte, uveljavlja pri pooblaščencu za obravnavo odškodninskih zahtevkov v Republiki Sloveniji (če je motorno vozilo povzročitelja registrirano v državi članici evropske unije ali v Švici).

 

Naloge pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov zavarovalnic držav članic evropske unije opravljajo v Republiki Sloveniji običajno zavarovalnice, ki izvajajo zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

 

V morebitnem sodnem sporu je odgovorna tuja zavarovalnica (uporablja se pravo države, kjer se je zgodila prometna nesreča).

 

Pooblaščenec (običajno domača zavarovalnica) mora v roku treh mesecev od dneva vložitve odškodninskega zahtevka oškodovancu dati utemeljeno ponudbo za poravnavo (odgovornost ni sporna, škoda je ocenjena) ali utemeljen odgovor (odgovornost je sporna ali škoda še ni ocenjena).

 

Če pooblaščenec v treh mesecih od dneva vložitve odškodninskega zahtevka oškodovancu ne da utemeljene ponudbe za poravnavo ali utemeljenega odgovora, se oškodovanec s svojim odškodninskim zahtevkom lahko obrne na odškodninski urad Slovenskega zavarovalnega združenja. Le-ta je dolžan v najkrajšem roku pozvati tujo odgovornostno zavarovalnico oziroma njenega pooblaščenca in pristojni tuji odškodninski urad k takojšnji izpolnitvi obveznosti oziroma bo obveznost izpolnil sam.

 

Odgovornost odškodninskega urada nastopi tudi v primeru, če tuja odgovornostna zavarovalnica v Republiki Sloveniji nima svojega pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov.

Pomembne povezave