Neodvisno zavarovalno svetovanje obsega:

  • identifikacija in opredelitev nevarnosti (rizikov), ki ogrožajo osebe, premoženje ali podjetje;
  • opredelitev notranje in zunanje (zavarovalnica) izravnave nevarnosti;
  • izbira ustreznega zavarovalnega kritja.

V primeru, da je ponudnik zavarovalnih storitev Zavpro zavarovanje in da se naročnik odloči za sklenitev zavarovanj, svetovanje obsega še:


  • svetovanje ob nastanku škode;
  • svetovanje pri uveljavljanju zahtevkov do zavarovalnice;
  • svetovanje ob spremembah zavarovanja;
  • celovito obravnavo zavarovalcev in zavarovancev v času trajanja zavarovanj.

Zavarovalci / zavarovanci, ki so zavarovanja sklenili s pomočjo drugih zastopniških, posredniških agencij ali drugje, naj se v primeru uveljavljanja odškodninskih zahtevkov ali po njihovem mnenju neustreznih obstoječih zavarovanj ali kritja obrnejo na osebe, pri katerih so sklenili zavarovanje (ali na osebe, ki so posredovale pri sklenitvi)!

Svetovanje pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za že nastale zavarovane škode velja zgolj za zavarovalce / zavarovance, ki so zavarovanje sklenili ob zastopanju Zavpro skupine!