Dejstva

Nezgodna zavarovanja so namenjena pokrivanju finančne vrzeli, ki nastane kot posledica nezgode.


Nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino je primerno za samostojne podjetnike in druge samostojne poklice. Dnevna odškodnina naj krije izpad prihodkov, ki nastane zaradi bolniške odsotnosti z dela.


Za zaposlene in mlajše osebe je ključna zagotovitev ustreznega zavarovalnega kritja v primeru nezgode, nastale v prostem času.