Zavarovanje avtomobilske asistence - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

 

Generali zavarovalnica d.d.

  • Zavarovanje avtomobilske asistence

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

  • Avtomobilska asistenca AXA

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Pomembne povezaveZavarovanje avtomobilske asistence - dejstva

Zavarovalnica nudi zavarovancu pomoč (na cesti) in kritje stroškov v primeru, ko je zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za vožnjo zaradi okvare, poškodbe, uničenja ali izginotja.

 

Zavarovanje se izvaja 24 ur dnevno.

 

Do pomoči so upravičeni zavarovanec, voznik zavarovanega vozila in potniki, ki potujejo v zavarovanem vozilu (do števila registriranih mest zavarovanega vozila).

 

Starejših vozil za primer okvare običajno ni moč zavarovati.

 

Število zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem letu je običajno omejeno.

 

Zavarovanec mora ob nastanku zavarovalnega primera nemudoma poklicati center za pomoč in pred tem sam ne sme ukrepati, z izjemo preprečevanja nadaljnje škode in reševanja življenj, ter posredovati bistvene podatke o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju (iz zavarovalne police) ter podatke o nastalem problemu (opis problema, kraj, število oseb v zavarovanem vozilu, pomoč, ki jo potrebuje). Zavarovanec se mora ravnati po navodilih zavarovalnice (ali njenega pooblaščenca) – v nasprotnem lahko celo izgubi pravice iz zavarovanja. 


Za koga je primerno?

Sklenitev zavarovanja se priporoča vsem lastnikom motornih vozil. 

External link opens in new tab or window