Zavarovane nevarnosti

Delijo se na:

 • temeljne (osnovne, pogostejše, ogrožajo večino zavarovalcev, ponudba običajno v paketu);
 • dodatne (izbirne, ponudba običajno posamično).

 

Pogoj za zavarovanje dodatnih nevarnosti je običajno predhodno zavarovanje temeljnih nevarnosti.

 

Nevarnosti

 • požar;
 • strela;
 • eksplozija;
 • vihar;
 • toča;
 • teža snega;
 • udarec zavarovalčevega motornega vozila v lastno zgradbo;
 • padec zračnega plovila;
 • manifestacija in demonstracija;
 • poplava, visoka in talna voda;
 • izliv vode;
 • zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni plaz;
 • potres.

 

Izključitve iz zavarovanja

 • jedrska reakcija, radiacija in radioaktivna kontaminacija;
 • ekološka škoda;
 • vojni dogodki, vstaje, terorizem in druge oborožene akcije.

Pomembne povezave