Zavarovalna vsota zavarovanja nepremičnine


Zavarovalna vsota je z zavarovalno pogodbo določen najvišji znesek jamstva zavarovalnice.

 

Načini določanja zavarovalne vsote premoženjskih zavarovanj:

  • zavarovanje na polno vrednost (zavarovalna vsota je enaka zavarovalni (dejanski) vrednosti predmeta);
  • zavarovanje na prvi riziko (zavarovalna vsota je določena v višini največje verjetne škode, uporablja se za zavarovanje nevarnosti, ki običajno ne povzročijo popolnega uničenja zavarovanega premoženja).

 

Realno vrednost zavarovalne vsote ohranjamo z indeksacijo (enkrat letno, zvišanje zavarovalne vsote za dogovorjeni odstotek). S tem indeksiramo tudi zavarovalno premijo.

Zavarovalna vsota mora biti enaka zavarovalni vrednosti gradbenega objekta. Od nje je odvisna višina premije, pa tudi višina zavarovalnine (v primeru podzavarovanja).

Pomembne povezave