Obveznosti zavarovanca ob prometni nesreči  

Voznik motornega vozila mora ob prometni nesreči morebitnim oškodovancem posredovati osebne podatke in podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

 

Obveznosti zavarovanca ob nastanku zavarovalnega primera (iz splošnih pogojev):

  • dolžnost prijave: obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru najpozneje v treh dneh, ko zanj izve;
  • dolžnost pojasnitve: pojasniti zavarovalnici potek prometne nesreče in okoliščine prometne nesreče;
  • dolžnost obvestiti zavarovalnico o uvedbi sodnih in upravnih postopkov;
  • dolžnost obvestiti zavarovalnico o postavljenih odškodninskih zahtevkih;
  • dolžnost zaupati vodenje pravde zavarovalnici;
  • prepoved pripoznavanja odškodninskih zahtevkov.

Pomembne povezave