Neodvisno finančno svetovanje obsega:

 • analizo obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
 • analizo pričakovane razpršenosti naložb in premoženja, željene donosnosti in sprejemljivega tveganja;
 • predstavitev prednosti in slabosti obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
 • predstavitev usklajenosti naložb s pričakovano donosnostjo in sprejemljivim tveganjem;
 • izdelava finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov;
 • spremljanje realizacije z načrti;
 • opozarjanje na pomembne poslovne napovedi in dogodke;
 • spreminjanje in korekcije finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov.

Cenik storitev:


 • svetovanje na zahtevo, povpraševanje po informacijah ali interpretacija posamezne poslovne napovedi ali poslovnega dogodka (do 1 ure)
   • 100 eur
 • svetovanje o posamezni naložbi (do 1 ure)
   • 100 eur
 • časovno opredeljeno svetovanje
   • 100 eur / uro (za svetovanje daljše od 4 ur je možno opredeliti določen popust)
 • analiza obstoječega finančnega in premoženjskega stanja
   • 100 - 400 eur
 • izgradnja celovite finančne in premoženjske strategije s finančnimi in naložbeno operativnimi načrti
   • 400 - 1500 eur
 • spremljanje donosnosti naložb, tveganja in obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih
   • 100 eur mesečno
 • obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih (že vključeno v alineji zgoraj)
   • 100 eur po posameznem dogodku
 • opredelitev glede na uspešnost zastavljene finančne in premoženjske strategije
   • 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb, letno (v tem primeru se naročniku vrne vsa razlika zaračunanih fiksnih zneskov, ki presega 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb - v kolikor se sprejme dogovor glede na donosnost naložb)
 • ostalo
   • po dogovoru


Kdo svetuje: izključno strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v finančni panogi ali strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, povezanih s financami.

Edini koristen brezplačen nasvet (izjema):

poceni ali zastonj finančno svetovanje je običajno zanič, lahko gre za neposredno prodajo določenih finančnih produktov enega ponudnika ali pa gre preprosto za nateg.