Seznam družb za upravljanje (s sedežem v Republiki Sloveniji) Družba za upravljanje

 Naslov

 E-mail

 Tel.

 Vzajemni skladi

 Abančna DZU d.o.o.

 Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 Ilirika DZU d.o.o.

 Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 KBM Infond d.o.o.

 Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

 

 

 Pristop k skladom

 KD Investments d.o.o.

 Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 Krekova družba DZU d.o.o.

 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor

 

 

 Pristop k skladom

 Medvešek Pušnik DZU d.d.

 Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 NFD d.o.o.

 Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 NLB Skladi d.o.o.

 Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 Perspektiva DZU d.o.o.

 Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 Primorski skladi d.d.

 Pristaniška 12, 6000 Koper

 

 

 Pristop k skladom

 Probanka DZU d.o.o.

 Svetozarevska 12, 2000 Maribor

 

 

 Pristop k skladom

 Publikum PDU d.d.

 Kocljeva ulica 1a, 9000 Murska Sobota

 

 

 Pristop k skladom

 Triglav DZU d.o.o.

 Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

 

 

 Pristop k skladom

 

V imeniku družb za upravljanje so vpisane pravne osebe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje poslov upravljanja investicijskih skladov.