Seznam nekaterih bank (v Republiki Sloveniji) Banka

 Naslov (sedež)

 E-mail

 Tel.

    

 Banka Sparkasse d.d.

 Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

 info@sparkasse.si

 01/5836666

 Deželna banka Slovenije d.d.

 Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

 info@dbs.si

 01/4727100

 Gorenjska banka d.d.

 Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

 info@gbkr.si

 04/2084000

 Nova kreditna banka Maribor d.d.

 Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor

 info@nkbm.si

 02/2292290

 Nova Ljubljanska banka d.d.

 Trg republike 2, 1520 Ljubljana

 info@nlb.si

 01/4250155, 01/4763900

 SKB banka d.d.

 Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

 skb.net@skb.si

 01/4332132, 01/4715100

 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

 Ul. J. Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

 info@sid.si

 01/2007500