Zakonodaja


Po datumu (zakoni v povezavi z zavarovalništvom - poudarjeno)...

External link opens in new tab or windowSklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic (Ur.l. RS, 9/2007)

External link opens in new tab or windowZakon o bančništvu /ZBan-1/ (Ur.l. RS, št. 131/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o dohodnini /ZDoh-2/ (Ur.l. RS, št. 117/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o obveznih zavarovanjih v prometu /ZOZP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 110/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o zavarovalništvu /ZZavar-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 109/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju /ZPIZ-1-UPB4/ (Ur.l. RS, št. 109/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu /ZZavar-C/ (Ur.l. RS, št. 79/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) /ZZVZZ-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 72/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Ur.l. RS, št. 42/2006)

External link opens in new tab or windowZakon o varstvu potrošnikov /ZVPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/2004)

External link opens in new tab or windowSklep ustavnega sodišča – Zzavar (Ur.l. RS, št. 65/2004)

External link opens in new tab or windowZakon o davčnem postopku /ZDavP-1/ (Ur.l. RS, št. 54/2004)

External link opens in new tab or windowZakon o dohodnini /Zdoh-1/ (Ur.l. RS, št. 54/2004)

External link opens in new tab or windowZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu /ZZavar-B/ (Ur.l. RS, št. 50/2004)

External link opens in new tab or windowOdločba ustavnega sodišča – Zzavar (Ur.l. RS, št. 29/2003)

External link opens in new tab or windowZakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – 1 (Ur.l. RS, št. 110/2002)

External link opens in new tab or windowSklep ustavnega sodišča – Zzavar (Ur.l. RS, št. 91/2002)

External link opens in new tab or windowStvarnopravni zakonik /SPZ/ (Ur.l. RS, št. 87/2002)

External link opens in new tab or windowZakon o javnih agencijah /ZJA/ (Ur.l. RS, št. 52/2002)

External link opens in new tab or windowZakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/ (Ur.l. RS, št. 30/2002)

External link opens in new tab or windowZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-A) (Ur.l. RS, št. 21/2002)

External link opens in new tab or windowObligacijski zakonik /OZ/ (Ur.l. RS, št. 83/2001) 921-989. člen

External link opens in new tab or windowPomorski zakonik /PZ/ (Ur.l. RS, št. 26/2001)

External link opens in new tab or windowSklep ustavnega sodišča – Zzavar (Ur.l. RS, št. 12/2001)

External link opens in new tab or windowPopravek Zakona o zavarovalništvu (Ur.l. RS, št. 91/2000)

External link opens in new tab or windowZakon o zavarovalništvu /ZZavar/ (Ur.l. RS, št. 13/2000)

External link opens in new tab or windowZakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu /ZOSRL/ (Ur.l. RS, št. 12/2000)

External link opens in new tab or windowZakon o preprečevanju omejevanja konkurence /ZPOmK/ (Ur.l. RS, št. 56/1999)