Sozavarovanje  

Sozavarovanje je zavarovanje nevarnosti pri dveh ali več zavarovalnicah.

Sozavarovanje se uporablja pri sprejemu velikih rizikov.